”Jag valde att anlita Johanna för en inledningsanalys av de första femtio sidorna i ett nytt skrivprojekt och tyckte att det var väldigt värdefullt att få början på mitt manus läst med skärpta spänningsögon.”