Paris försvunna döttrar av Pam Jenoff

9789150944297_200x_paris-forsvunna-dottrar

Året är 1946 och Andra världskriget är över, men efterdyningarna sköljer fortfarande över världen och många levnadsöden är ännu starkt påverkade av krigshändelserna. När Grace Healy en dag hittar en övergiven resväska på stationen tar hon hand om den för att försöka hitta ägaren, men innehållet hon påträffar kommer istället att få henne involverad i ett av Storbritanniens mest framstående nätverk av kvinnliga spioner. Väskan har tillhört deras ledare och innehåller fotografier av tolv kvinnor som försvann under sin tjänstgöring på kontinenten. Grace bestämmer sig för att försöka ta reda på vad som hände med dem, vilket blir upptakten till en fängslande och äventyrlig berättelse om mod och systerskap i ett krigshärjat Europa.

Paris försvunna döttrar är en historisk roman som är mycket detaljerad och välskriven. Premissen är lockande och den fängslar mig omgående, för det finns något lockande över historien om de kvinnliga agenternas mystiska öde. Vi får sedan följa flera av dem och ta del av deras personliga berättelser från en värld som befinner sig i brinnande krig och en av de saker som gör boken så fängslande är att författaren inte har lindat in händelserna i något sagolikt skimmer. Visst finns det en spänning i det äventyrliga, men det är gestaltningen av kvinnornas rädsla och den press de lever under som gör boken trovärdig. Pam Jenoff lyckas förmedla att det i grund och botten är helt vanliga mödrar och döttrar som har tvingats in i en situation där de måste uppbåda ett stort mod. Paris försvunna döttrar har det mesta du kan förvänta dig av en historisk roman, men boken är också en nervkittlande thriller om ett spel på liv och död där kvinnorna ingen misstänkte för att vara spioner spelade en avgörande roll.

Utgiven av: HarperCollins Nordic, 2019. I översättning av: Gunilla Mattsson

Finns hos: Bokus & Adlibris

Betyg 4 av 5

Dockmakerskan av Elizabeth Macneal

9789137153636_200x_dockmakerskan

Iris syr dockor dagarna i ända för att tillsammans med sin syster tjäna ihop till familjens uppehälle, men samtidigt drömmer hon om ett liv som konstnär. Världsutställningen i London står för dörren och det nybyggda Crystal Palace har visat människorna att ingenting längre är omöjligt. Det Iris drömmer om är frihet och när konstnären Louis Frost ber henne stå modell och sedan uppmärksammar hennes talang innebär det en oväntad väg bort från den instängda tillvaro hon är van vid. Men friheten blir kortvarig, för i förbifarten möter hon Silas, en udda figur vars kärlek snabbt gror till besatthet.

Dockmakerskan är en säregen roman som utspelar sig i det viktorianska London. Författaren har lagt ner ett gediget arbete när det gäller att återge atmosfären som råder på de myllrande gatorna och hon har med hjälp av en mängd tidsmarkörer även lyckats skapa en bild av människornas tillvaro och den rådande tidsandan. Industrialismens stora framsteg och moderniseringar bidrar med framtidstro, men för de allra fattigaste är det svårt att känna förtröstan då kampen hela tiden handlar om att överleva dagen.  När det gäller bokens handling är det inte utan att den har vissa spänningsinslag som för tankarna till en thriller, men att placera den i ett sådant fack känns alltför snävt, för både språkligt och innehållsmässigt är Dockmakerskan en gränsöverskridande berättelse som går sin egen väg. Med sina skildringar av besynnerliga ting och ovanliga karaktärer liknar den närmast en kuriosakabinett där jag som läsare med fascination får betrakta de mest märkvärdiga ting.

Utgiven av: Bokförlaget Forum/Ester Bonnier, 2019. I översättning av: Manne Svensson.

Finns hos: Bokus & Adlibris

Betyg 4 av 5

Lovisa Ulrika: Konst och kuppförsök av Claes Rainer

Lovisa-Ulrika-FINAL-325x471

Drottningarnas roll har oftast varit att synas men inte höras och många av de kungliga gemålerna stod livet igenom i skuggan av sin make. Ibland tog de större plats, men likväl råder tystnad i samtida källor om deras gärningar. Lovisa Ulrika av Preussen tillhör undantagen och trots att hon levde i en tid då kungamakten var mycket inskränkt har hon lämnat ett starkt avtryck i historieböckerna. Omdömet har dock varierat, hon har kallats såväl härsklysten som upplyst beroende på vilken källa man går till. Claes Rainer uppmärksammar i sin biografi hur det skiftande eftermälet sannolikt kommer sig av att samtiden antagligen inte såg en kvinna med ambitioner som något positivt.

Men vem var då Lovisa Ulrika? Hon föddes som prinsessa av Preussen, ett tyskt kungarike på frammarsch. Hennes bror, Fredrik den store, har gått till historien som en av upplysningstidens främsta despoter och även Lovisa Ulrika präglades starkt av en uppväxt där upplysningstidens ideal och ett kungligt envälde var centrala begrepp. När hon kom till Sverige för att bli den nyvalde kronprinsen Adolf Fredriks gemål tvingades hon snabbt att anpassa sig till en helt annan situation, för vid 1700-talets mitt befann sig Sverige mitt uppe i den epok som gått till historien som Frihetstiden och kungamakten var starkt reducerad till förmån för de högättade adelsmän som satt i riksrådet. Lovisa Ulrika kom att spela en central roll i en misslyckad statskupp, vilket knappast gjorde henne mer populär bland de styrande herrarna. Först efter Adolf Fredriks död lyckades sonen, Gustav III, återinföra det kungliga enväldet.

Lovisa Ulrika var en av 1700-talets stora svenska ikoner. Hon grundlade Vitterhetsakademin och bidrog till ett stort uppsving när det gällde konst och kultur. Det är på tiden att det äntligen har kommit en modern biografi över denna upplysningstidens drottning och Claes Rainer lyckas väl med att beskriva såväl hennes karaktär som den tid hon levde i, både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Lovisa Ulrika var en världsvan kvinna som hade tät kontakt med sin släkt hemma i Preussen såväl som med statsöverhuvuden och filosofer. Hennes blodsband gav henne också inflytande, för trots att hon ofta var en nagel i ögat på rådsherrarna gav hennes koppling till krigsmakter som Preussen och Storbritannien en form av immunitet när hon efter den misslyckade statskuppen annars kunde ha riskerat att utsättas för repressalier. Bilden av Lovisa Ulrika och hennes hov förstärks även på ett rent visuellt plan av det rika bildmaterial som boken har försetts med. Konst och kuppförsök är ett riktigt praktverk som garanterat pryder sin plats i varje historieintresserad läsares bokhylla.

Utgiven av: Bokförlaget Langenskiöld, 2019. 

Finns hos: Bokus & Adlibris

Betyg 4 av 5