På andra sidan boken av Tina Danielsson

9789178191369_200x_pa-andra-sidan-boken_haftad

Tina Danielsson är i grunden journalist men arbetar numera som lektör och manusutvecklare. I sin skrivhandbok På andra sidan boken har hon intervjuat en lång rad kända svenska författare om hur deras skrivprocess ser ut och sedan sammanställt materialet i fem olika avsnitt som hon väljer att kalla Nycklar. Nyckeln till framgång är just det som många aspirerande författare söker och för alla som räknar sig till den kategorin är det här en läsvärd bok där många etablerade författare som vet vad skrivandet innebär delar med sig av sina erfarenheter från olika typer av bokutgivning.

Just bredden bland de medverkande är en av bokens främsta styrkor i och med att den påvisar de många olika vägar som finns att gå. Vilken metod som passar just dig är individuellt; vissa vill låta kreativiteten flöda medan andra föredrar struktur. Några grundläggande råd finns det ändå och det är dessa som utgör några av rubrikerna för Tina Danielssons Nycklar till skrivandets låsta rum: Skriv, Läs och Ge inte upp. Det är tänkvärda råd då mycket av skrivandet handlar om att hela tiden utvecklas och skapa nytt. På andra sidan boken är inspirerande och informativ läsning som ger en övergripande guide till författarbranschen för den som drömmer om att ge ut en bok.

Utgiven av: Yabot förlag, 2019. 

Finns hos: Bokus & Adlibris

Betyg 3 av 5

Lovisa Ulrika: Konst och kuppförsök av Claes Rainer

Lovisa-Ulrika-FINAL-325x471

Drottningarnas roll har oftast varit att synas men inte höras och många av de kungliga gemålerna stod livet igenom i skuggan av sin make. Ibland tog de större plats, men likväl råder tystnad i samtida källor om deras gärningar. Lovisa Ulrika av Preussen tillhör undantagen och trots att hon levde i en tid då kungamakten var mycket inskränkt har hon lämnat ett starkt avtryck i historieböckerna. Omdömet har dock varierat, hon har kallats såväl härsklysten som upplyst beroende på vilken källa man går till. Claes Rainer uppmärksammar i sin biografi hur det skiftande eftermälet sannolikt kommer sig av att samtiden antagligen inte såg en kvinna med ambitioner som något positivt.

Men vem var då Lovisa Ulrika? Hon föddes som prinsessa av Preussen, ett tyskt kungarike på frammarsch. Hennes bror, Fredrik den store, har gått till historien som en av upplysningstidens främsta despoter och även Lovisa Ulrika präglades starkt av en uppväxt där upplysningstidens ideal och ett kungligt envälde var centrala begrepp. När hon kom till Sverige för att bli den nyvalde kronprinsen Adolf Fredriks gemål tvingades hon snabbt att anpassa sig till en helt annan situation, för vid 1700-talets mitt befann sig Sverige mitt uppe i den epok som gått till historien som Frihetstiden och kungamakten var starkt reducerad till förmån för de högättade adelsmän som satt i riksrådet. Lovisa Ulrika kom att spela en central roll i en misslyckad statskupp, vilket knappast gjorde henne mer populär bland de styrande herrarna. Först efter Adolf Fredriks död lyckades sonen, Gustav III, återinföra det kungliga enväldet.

Lovisa Ulrika var en av 1700-talets stora svenska ikoner. Hon grundlade Vitterhetsakademin och bidrog till ett stort uppsving när det gällde konst och kultur. Det är på tiden att det äntligen har kommit en modern biografi över denna upplysningstidens drottning och Claes Rainer lyckas väl med att beskriva såväl hennes karaktär som den tid hon levde i, både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Lovisa Ulrika var en världsvan kvinna som hade tät kontakt med sin släkt hemma i Preussen såväl som med statsöverhuvuden och filosofer. Hennes blodsband gav henne också inflytande, för trots att hon ofta var en nagel i ögat på rådsherrarna gav hennes koppling till krigsmakter som Preussen och Storbritannien en form av immunitet när hon efter den misslyckade statskuppen annars kunde ha riskerat att utsättas för repressalier. Bilden av Lovisa Ulrika och hennes hov förstärks även på ett rent visuellt plan av det rika bildmaterial som boken har försetts med. Konst och kuppförsök är ett riktigt praktverk som garanterat pryder sin plats i varje historieintresserad läsares bokhylla.

Utgiven av: Bokförlaget Langenskiöld, 2019. 

Finns hos: Bokus & Adlibris

Betyg 4 av 5

Vampyrist: en bok om riktiga vampyrer av Cecilia Fredriksson

9789176972052_200x_vampyrist-en-bok-om-riktiga-vampyrer_pocket

Under de senaste decennier har subkulturen kring vampyrismen vuxit sig större än någonsin genom populära ungdomsböcker och filmer. Men vad är egentligen en vampyr och var kommer de ifrån? Cecilia Fredriksson har gjort ett gediget arbete när det gäller att kartlägga olika fenomen som är kopplade till vampyrismen. Det handlar om gamla folksägner där man troligen förklarade olika sjukdomstillstånd och andra fenomen som vetenskapen ännu inte hade kartlagt genom att hänvisa till vampyrer, men också om sekter och moderna människor som kallar sig vampyrister och har en livsstil som är starkt inspirerad av klassiska sägner om vampyrernas liv. Populärkulturens påverkan på subkulturens framväxt behandlas också, och boken är upplagd som en fackbok, men bör kanske främst läsas för dess underhållningsvärde.

Vampyrist är en bok för alla som är intresserade av mytbildningen kring vampyrer. Greve Dracula, alias Vlad Tepes, är den kanske mest kända vampyren av dem alla och för alla som fascinerats om berättelsen om den blodtörstige fursten av Valakiet eller hänförts av Christoffer Lees klassiska filmgestaltning är den här boken underhållande läsning. Boken är upplysande så till vida att den ökar förståelse för varifrån föreställningen att det finns vampyrer mitt ibland oss härstammar och bidrar med en intressant bild av hur människor har anammat vampyrismen som en livsstil. Blodsugandet blir bitvis lite väl kladdigt för min personliga smak, men i övrigt är Vampyrist en riktigt underhållande bok som passar för skräckfantaster med intresse för kulturhistoria.

Utgiven av: Hoi förlag, pocket, 2019. 

Finns hos Bokus & Adlibris

Betyg 3 av 5